Kallelse och föredragningslista 2014/15:47

Kallelse och föredragningslista 2014/15:47 EU-nämndens sammanträde 2015-09-04

EU-nämndens sammanträde 2015-09-04

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-09-04 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 13 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 7 september
 2. Justering
  Stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 10 juli, 17 juli och den 14 augusti samt protokoll från sammanträdena den 17 juli och 14 augusti
 3. (ev.) Övrigt