Kallelse och föredragningslista 2014/15:48

Kallelse och föredragningslista 2014/15:48 EU-nämndens sammanträde 2015-09-11

EU-nämndens sammanträde 2015-09-11

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:48


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-09-11 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 23 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 23-24 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 september
 2. Utrikesminister Margot Wallström informerar och samråder om EUNAVFORMED
 3. (ca 10.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Morgan Johansson
  Återrapport från extra möte i rådet den 20 juli
  Information och samråd inför extra möte i rådet den 14 september
 4. (ca 11.15) Miljö
  Miljöminister Åsa Romson
  Återrapport från möte i rådet den 15 juni
  Återrapport från informellt ministermöte den 22-23 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 september
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 4 september.
 6. Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 september
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Konkurrenskraft
  forts.