Kallelse och föredragningslista 2014/15:50

Kallelse och föredragningslista 2014/15:50 EU-nämndens sammanträde 2015-09-14

EU-nämndens sammanträde 2015-09-14

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2014/15:50


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-09-14 kl. 16:45
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Information och samråd inför möte i rådet den 14 september
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 september
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Konkurrenskraft