Kallelse och föredragningslista 2015/16:11

Kallelse och föredragningslista 2015/16:11 EU-nämndens sammanträde 2015-10-23

EU-nämndens sammanträde 2015-10-23

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:11


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-10-23 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljö- och klimatminister Åsa Romson
  Återrapport från möte i rådet den 18 september
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 oktober
 2. (ca. 9.15) Utrikes frågor - utveckling
  Biståndsminister Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 26 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 26 oktober
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 14 och 16 november samt uppteckningar från sammanträdena den 6,7 och 9 oktober
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 6 november
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget