Kallelse och föredragningslista 2015/16:18

Kallelse och föredragningslista 2015/16:18 EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:18


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-11-27 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från extra möte i rådet den 9 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 december
 2. (ca. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 oktober
  Återrapport från extra möte i rådet den 20 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 3-4 december
 3. (ca. 10.30) Konkurrenskraft (inre marknaden och industri)
  Statssekreterare Eva Lindström
  Återrapport från extra möte i rådet den 9 november
  Information och samråd inför möte i rådet den 30 november
 4. (ca. 11.00) Konkurrenskraft (forskning)
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
  Återrapport från möte i rådet den 28-29 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 20 juli
  Information och samråd inför möte i rådet den 1 december
 5. Justering
  Protokoll från sammanträden den 20 november samt uppteckningar från sammanträdet den 9, 10 och 13 november
 6. (ev.) Övrigt


  forts.


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 december
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  * Transport, telekommunikation och energi