Kallelse och föredragningslista 2015/16:1

Kallelse och föredragningslista 2015/16:1 EU-nämndens sammanträde 2015-09-22

EU-nämndens sammanträde 2015-09-22

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:1


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2015-09-22 kl. 8:30:
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Statssekreteraren Lars Westbratt
  Information och samråd inför extra möte i rådet den 22 september
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 23 september
  kl. 11.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Extra informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 september 2015