Kallelse och föredragningslista 2015/16:24

Kallelse och föredragningslista 2015/16:24 EU-nämndens sammanträde 2016-01-15

EU-nämndens sammanträde 2016-01-15

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:24


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-01-15 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 15 december
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 januari
 2. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 14 december
  Information och samråd inför möte i rådet den 18 januari
 3. Justering
  Protokoll från sammanträden den 13 januari 2016 samt uppteckningar från sammanträden den 11 och den 18 december 2015
 4. (ev.) Övrigt


  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 10 februari
  kl. 13.30
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor