Kallelse och föredragningslista 2015/16:25

Kallelse och föredragningslista 2015/16:25 EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:25


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-02-10 kl. 14:30 (obs! ny tid)
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 15 januari 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 12 februari
 2. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 15 januari 2016 samt uppteckningar från sammanträdena den 13 och 15 januari 2016
 3. (ev.) Övrigt

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 12 februari
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Jordbruk och fiske frågor
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor