Kallelse och föredragningslista 2015/16:26

Kallelse och föredragningslista 2015/16:26 EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:26


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-02-12 kl. 08:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Information om informationssäkerhet
  Information från säkerhetspolisen och riksdagens IT - och informationssäkerhetsenhet
 2. (ca 09.00) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 18 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 16 februari
 3. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 18 januari
  Återrapport från informellt ministermöte den 5-6 februari (Gymnich)
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 februari
 4. (ca 11.00) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 14-15 december
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 februari
 5. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 17 februari
  kl. 14.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Information och samråd inför Europeiska rådet 18-19 februari