Kallelse och föredragningslista 2015/16:28

Kallelse och föredragningslista 2015/16:28 EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:28


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-02-19 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015
  Återrapport från informellt ministermöte den 25-26 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 februari
 2. (ca. 09.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015
  Återrapport från informellt ministermöte den 25-26 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 25 februari
 3. (ca 10.00) Utbildning, ungdom, kultur och idrott (utbildning)
  Utbildningsminister Gustav Fridolin
  Återrapport från möte i rådet den 23-24 november 2015
  Information och samråd inför möte i rådet den 15 februari
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 12 februari
 5. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 26 februari
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Miljö
  * Transport, telekommunikation och energi
  * Konkurrenskraft

  forts