Kallelse och föredragningslista 2015/16:29

Kallelse och föredragningslista 2015/16:29 EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:29


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-02-26 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Miljö
  Miljö- och klimatminister Åsa Romson
  Återrapport från möte i rådet den 16 december
  Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars
 2. (ca. 09.30) Konkurrenskraft (inre marknaden och industri)
  Näringsminister Mikael Damberg
  Återrapport från möte i rådet den 30 november
  Återrapport från informellt ministermöte den 27-28 januari
  Information och samråd inför möte i rådet den 29 februari
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 19 februari 2016 samt uppteckningar från sammanträdena den 10 och 12 februari 2016
 4. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 4 mars
  kl. 09.00
  i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor