Kallelse och föredragningslista 2015/16:47

Kallelse och föredragningslista 2015/16:47 EU-nämndens sammanträde 2016-06-10

EU-nämndens sammanträde 2016-06-10

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:47


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-10 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 7 mars
  Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 16-17 juni
 2. (ca. 09.30) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 7 mars
  Information och samråd inför möte i rådet den 16-17 juni
 3. (ca. 09.45) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Gabriel Wikström
  Återrapport från möte i rådet den 7 december 2015
  Återrapport från informellt ministermöte den 18 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 16-17 juni
 4. (ca. 10.00) Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
  Statsrådet Anna Johansson
  Information och samråd inför möte i rådet den 16-17 juni
 5. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 3 juni samt uppteckningar från sammanträdet den 27 maj

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 15 juni
  kl. 14.30 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  forts.

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.