Kallelse och föredragningslista 2015/16:49

Kallelse och föredragningslista 2015/16:49 EU-nämndens sammanträde 2016-06-17

EU-nämndens sammanträde 2016-06-17

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:49


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-17 kl. 8:30:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Val av ordförande
 2. Information om skyddsvärd EU-information
  Information från riksdagens juridiska enhet om EU:s tillsyn av Sveriges hantering av skyddsvärd EU-information.
 3. (ca. 09.00) Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 23 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni
 4. (ca. 10.00) Miljö
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 4 mars
  Återrapport från informellt ministermöte den 14-15 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni
 5. (ca. 10.30) Miljö
  Statsrådet Karolina Skog
  Återrapport från möte i rådet den 4 mars
  Återrapport från informellt ministermöte den 14-15 april
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 3 juni
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 22 juni
  kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Allmänna frågor
  * Jordbruk och fiske


  forts.