Kallelse och föredragningslista 2015/16:50

Kallelse och föredragningslista 2015/16:50 EU-nämndens sammanträde 2016-06-22

EU-nämndens sammanträde 2016-06-22

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2015/16:50


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2016-06-22 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 24 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 24 juni
 2. (ca kl. 14.45) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 17 maj
  Återrapport från informellt ministermöte den 31 maj
  Information och samråd inför möte i rådet den 27-28 juni
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdena den 15 och 17 juni.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 juni
  kl. 08.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet

  Anm: Återrapportering från Europeiska rådets möte äger rum torsdagen den 30 juni kl. 16.30 i Skandiasalen (N3)

Kallelser och föredragningslistor

Utskottens och EU-nämndens kallelser och föredragningslistor talar om när de sammanträder och vilka frågor de ska ta upp.