Kallelse och föredragningslista 2018/19:17

Kallelse och föredragningslista 2018/19:17 EU-nämndens sammanträde 2019-01-18

EU-nämndens sammanträde 2019-01-18

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2018/19:17


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2019-01-18 kl. 10.15 Obs - ändrad tid
Plats: Skandiasalen (N3), Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 10 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 21 januari 2019
 2. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 4 december 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 januari 2019
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 12 och 14 december 2018 och
  7 januari 2019 samt protokoll från sammanträdet den 7 januari 2019.
 4. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 25 januari 2019 Skandiasalen och behandlar:
  * Jordbruk och fiske