Kallelse och föredragningslista 2012/13:32

EU-nämnden


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-03-13 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Till p. 1 (Europeiska rådet)
Från Statsrådsberedningen:
- Europeiska rådet (den 14?15 mars 2013)
Utkast till slutsatser (5642/13)