Utskick 2 2012/13:16

Kallelse och föredragningslista 2012/13:16 EU-nämndens sammanträde 2012-12-12

EU-nämndens sammanträde 2012-12-12

EU-nämnden

Utskick 2 2012/13:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-12-12 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Till p. 1 (Europeiska rådet)
Från Statsrådsberedningen:
-Brev från Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy till statsminister Fredrik Reinfeldt
-Mot en verklig ekonomisk och monetär union (4577/12) (reviderad version av dokument utsänt inför EU-nämndens sammanträde den 7 december, utskick 3, allmänna frågor; ändring s. 18, andra stycket, sista meningen - se markering)