Utskick 2 2012/13:37

Kallelse och föredragningslista 2012/13:37 EU-nämndens sammanträde 2013-05-21

EU-nämndens sammanträde 2013-05-21

EU-nämnden

Utskick 2 2012/13:37


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2013-05-21 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Till p. 1 (Europeiska rådet)
Från Statsrådsberedningen:
- Brev från Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy
till statsminister Fredrik Reinfeldt
- Europeiska rådet (den 22 maj 2013) - Utkast till slutsatser (7626/13)