2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07)

Kommittéberättelse Ju 2018:07 utredningen, se dir. 2018:81

utredningen, se dir. 2018:81

2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07)


Beteckning: Ju 2018:07
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-05-15
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:81
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019


Sammansättning


Särskild utredare: Björklund, Jan-Åke, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-02-14
Sakkunnig: Ekelund, Keijo, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Henningsson, Anna, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Perers, Karin, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Peters, Jörgen, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Siverstig, Anna, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Uddholm, Lars-Göran, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert: Wisén, Jan, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Sekreterare: Kaiser, Maria, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-01-31

Rapporter

SOU 2019:7Skogsbränderna sommaren 2018