2018 års utstationeringsutredning (A 2018:03)

Kommittéberättelse A 2018:03 utredningen, se dir. 2018:66

utredningen, se dir. 2018:66

2018 års utstationeringsutredning (A 2018:03)


Beteckning: A 2018:03
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2019-08-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:66
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 52 40 (Björknäs)
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Granlund, Marie, fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2019-06-04
Sakkunnig: Axencrantz, Filippa, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-06-04
Sakkunnig: Blommé, Linnéa, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-06-04
Sakkunnig: Edlundh, Hanna, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-06-04
Sakkunnig: Pousette, Mia, fr.o.m. 2019-01-14 t.o.m. 2019-06-04
Sakkunnig: Wiberg, Maria, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-01-13
Expert: Nyman, Maria, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-06-04
Expert: Sandelius, Sara, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-06-04
Expert: Sinander, Erik, fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2019-06-04
Sekreterare: Björknäs, Hanna, fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-06-04
Sekreterare: Larsson, Tommy, fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2019-05-31

Rapporter

SOU 2019:25Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet