Analysera Integrationsverkets verksamhet (Ju 2006:M)

Kommittéberättelse Ju 2006:M se, PM Dnr Ju2006/8887/P

se, PM Dnr Ju2006/8887/P

Analysera Integrationsverkets verksamhet (Ju 2006:M)


Beteckning: Ju 2006:M
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2008-02-13
Status: Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-01
Direktiv för se, PM Dnr Ju2006/8887/P
Lokal:SammansättningRapporter