Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08)

Kommittéberättelse S 2006:08 utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14

utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14

Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08)


Beteckning: S 2006:08
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2009-03-05
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Reje, Lars, fr.o.m. 2006-12-21
Sakkunnig: Agevik, Eva, fr.o.m. 2007-09-01
Sakkunnig: Bagge, Anders, fr.o.m. 2008-01-01
Sakkunnig: Cederlund, Lars Johan, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig: Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Sakkunnig: Dyrke, Ulrika, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig: Nilsson, Anne, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig: Nyman, Torkel, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig: Rosenmüller, Sara, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig: Simonsson, Olof, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Amnäs Isberg, Katja, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Gustafsson, Ewa, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Hagblom, Erica, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Johnson, Urban, fr.o.m. 2008-04-01
Expert: Landberg, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Larsson, Viveka, fr.o.m. 2008-04-01
Expert: Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Mustonen, Elisabeth, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Stenberg, Anna-Märta, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Sundbom, Per-Arne, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Thyberg, Magnus, fr.o.m. 2007-02-01
Expert: Widmark, Anna-Carin, fr.o.m. 2007-02-01
Sekreterare: Biörklund, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare: Boman, Dag, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-01-08
Sekreterare: Erlinge, Birgitta, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare: Landgren, Fredrik, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-05-18
Sekreterare: Nilsson, Helena, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-05-07
Sekreterare: Ohlsson, Ulrika, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-05-31

Rapporter

SOU 2007:53Sjukhusens läkemedelsförsörjning
SOU 2008:4Omreglering av apoteksmarknaden
SOU 2008:28Apoteksdatalagen
SOU 2008:33Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
SOU 2008:46Handel med läkemedel för djur