Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner (Ju 2006:N)

Kommittéberättelse Ju 2006:N

Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner (Ju 2006:N)


Beteckning: Ju 2006:N
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-13
Direktiv för
Lokal:Sammansättning


Ordförande: Johansson, Lars G, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Arvidsson, Katarina, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Björklund, Fredrik, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Lindblom, Anna-Karin, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Valfridsson, Martin, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Wilenius, Maria, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Wittenmark, Lars, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Wrange, Anna, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Zackari, Gunilla, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot: Zanzi, Andrés, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Sekreterare: Zanzi, Andrés, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31

Rapporter