Arbetsgrupp människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ m.m.

Kommittéberättelse PM, dnr N2006/6376/A

PM, dnr N2006/6376/A

Arbetsgrupp människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ m.m.


Beteckning:
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2006-09-22
Status: B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31
Direktiv för PM, dnr N2006/6376/A
Lokal:
Arbetet skall vara avslutat och redovisas senast den 31 december 2007


Sammansättning


Ordförande: Jahn, Carin, fr.o.m. 2006-08-31
Ellehöj, Helle, fr.o.m. 2006-08-31
Högberg, Inger, fr.o.m. 2006-08-31
Lantz, Hanna, fr.o.m. 2006-08-31
Lång, Viveca, fr.o.m. 2006-08-31
Oskarsson, Mikael, fr.o.m. 2006-08-31
Nyman, Klas, fr.o.m. 2006-08-31
Nyström, Per, fr.o.m. 2006-08-31
Woodford-Berger, Prudence, fr.o.m. 2006-08-31
Oljelund, Anders, fr.o.m. 2006-08-31

Rapporter