Arbetsgrupp med uppgift att analysera vissa frågor i anslutning till användning av resultat från genetiska undersökningar (S 1998:F) Organ inom Regeringskansliet

Kommittéberättelse S 1998:F

Arbetsgrupp med uppgift att analysera vissa frågor i anslutning till användning av resultat från genetiska undersökningar (S 1998:F) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning: S 1998:F
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2000-03-07
Status: Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-27
Direktiv för
Lokal:
Arbetsgruppen har den 3 juni 1999 lämnat en rapport till Socialdepartementet. Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Starup, Helena, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Dereborg, Anders, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Fleur, Christina, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Flod, Göran, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Holmberg, Katarina, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Härneskog, Örjan, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Jeppson, Anders, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Jonsson, Lena, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Klet, Maria, fr.o.m. 1998-10-28
Ledamot: Wahlström, Jan
Sekreterare: Alvner, Johan, fr.o.m. 1998-10-28

Rapporter