Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika (UD 1998:B)

Kommittéberättelse UD 1998:B

Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en integrerad svensk strategi för Mellanöstern och Nordafrika (UD 1998:B)


Beteckning: UD 1998:B
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2000-03-06
Status: Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-26
Direktiv för
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Utredare: Wilkens, Ann, fr.o.m. 1999-01-26
Ordförande: Karlsson, Mats, fr.o.m. 1999-01-26 t.o.m. 1999-07-31
Ordförande: Andersson, Gun-Britt, fr.o.m. 1999-08-01
Ledamot: Ag, Lena, fr.o.m. 1999-01-26 t.o.m. 1999-07-31
Ledamot: Amnéus, Henrik, fr.o.m. 1999-08-01
Ledamot: Andersson, Gun-Britt, fr.o.m. 1999-01-26 t.o.m. 1999-07-31
Ledamot: Bjurner, Anders, fr.o.m. 1999-01-26
Ledamot: Carlman, Rolf, fr.o.m. 1999-08-01
Ledamot: Cedergren, Jan, fr.o.m. 1999-08-01
Ledamot: Kjellstrand, Arne, fr.o.m. 1999-08-01
Ledamot: Nordlander, Jan, fr.o.m. 1999-01-26
Ledamot: Petersson, Sven-Olof, fr.o.m. 1999-01-26
Ledamot: Ringborg, Mats, fr.o.m. 1999-01-26

Rapporter

Ds 1999:63Tradition och förnyelse. En studie av Nordafrika och Mellanöstern
Delstudie nr.1Tankar om Islam och Europa, Ingmar Karlsson
Delstudie nr.2Konfliktmönster i MENA-regionen 1980-1997 av Patrik Johansson