Arbetsgruppen med uppgift att analysera efterfrågan på välfärdstjänster (S 2006:C)

Kommittéberättelse S 2006:C

Arbetsgruppen med uppgift att analysera efterfrågan på välfärdstjänster (S 2006:C)


Beteckning: S 2006:C
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2008-02-28
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07
Direktiv för
Lokal:
Arbetsgruppen har upphört genom regeringsbeslut den 8 mars 2007.


SammansättningRapporter