Arbetsgruppen om rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U 2007:D)

Kommittéberättelse U 2007:D se PM, bilaga till protokoll 2007-12-04 § 160

se PM, bilaga till protokoll 2007-12-04 § 160

Arbetsgruppen om rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U 2007:D)


Beteckning: U 2007:D
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2010-09-08
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-04
Direktiv för se PM, bilaga till protokoll 2007-12-04 § 160
Lokal:
Arbetsgruppen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2008.


SammansättningRapporter