Asylmottagningsutredningen (Ju 2007:18)

Kommittéberättelse Ju 2007:18 utredningen, se dir. 2007:172

utredningen, se dir. 2007:172

Asylmottagningsutredningen (Ju 2007:18)


Beteckning: Ju 2007:18
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-03-02
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:172
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Häggroth, Sören, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-02-28
Sakkunnig: Bakshi, Arjun, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Sakkunnig: Henjered, Caroline, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Sakkunnig: Kessling, Anders, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Eriksson, Kristina, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Ferm, Göran, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: de la Gardie, Per, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Kopparberg, Christina, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Lind, Clas, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Melchert, Roy, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Sallstedt, Gunnar, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Santesson, Anna, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Sjöquist, Peter, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Stillerud, Karin, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert: Zeidler, Anna, fr.o.m. 2008-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Huvudsekreterare: Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2008-03-10 t.o.m. 2009-03-22
Sekreterare: Adolfson, Katarina, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2009:19Aktiv väntan - asylsökande i Sverige