Avveckling av Myndigheten för utländska investeringare i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA (UD 2012:02)

Kommittéberättelse UD 2012:02 utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128

utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringare i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA (UD 2012:02)


Beteckning: UD 2012:02
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2015-03-13
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2012-12-13 t.o.m. 2014-04-01
Lund, Pia Elisabeth, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-04-30

Rapporter