Barnskyddsutredningen (S 2007:14)

Kommittéberättelse S 2007:14 utredningen, se dir. 2007:168

utredningen, se dir. 2007:168

Barnskyddsutredningen (S 2007:14)


Beteckning: S 2007:14
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-04
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:168
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 2007-12-06
Sakkunnig: Andersson, Hans, fr.o.m. 2008-03-03
Sakkunnig: Björklund, Agneta, fr.o.m. 2008-03-03
Sakkunnig: Granat, Klara, fr.o.m. 2008-08-01
Sakkunnig: Hell[Bewell, Annika, fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2008-07-31
Sakkunnig: Julin, Suzanne, fr.o.m. 2008-03-03
Sakkunnig: Schelin, Lena, fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2008-11-20
Sakkunnig: Sitte-Durling, Catharina, fr.o.m. 2008-11-21
Sakkunnig: Sköld Jansson, Camilla, fr.o.m. 2008-03-03
Sakkunnig: Tengmer, Stig-Arne, fr.o.m. 2008-03-03
Sakkunnig: Ödman, Pär, fr.o.m. 2008-03-03
Expert: Feuk, Lena, fr.o.m. 2008-03-03
Expert: Johansson, Christin, fr.o.m. 2008-03-03
Expert: Lundin, Björn, fr.o.m. 2008-03-03
Expert: Lundström, Tommy, fr.o.m. 2008-03-03
Sekreterare: Bergman, Kjerstin, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-07-31
Sekreterare: Josefsson, Berith, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-07-31
Sekreterare: Pihl, Katarina, fr.o.m. 2008-11-17 t.o.m. 2009-01-31
Sekreterare: Westerlund, Joakim, fr.o.m. 2008-03-10 t.o.m. 2009-07-31
Sekreterare: Widgren, Kristina, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2009-07-15
Sekreterare: Östgren, Signild, fr.o.m. 2009-03-16 t.o.m. 2009-06-16

Rapporter

SOU 2009:68Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) + Bilaga