Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13)

Kommittéberättelse Ju 2019:13 utredningen, se dir. 2019:95

utredningen, se dir. 2019:95

Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13)


Beteckning: Ju 2019:13
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-01-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:95
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Andersson, Sten, fr.o.m. 2019-12-05
Sekreterare: Berglund, Anna, fr.o.m. 2020-01-08

Rapporter