Brottsbekämpande myndigheternas samverkan mot den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:R)

Kommittéberättelse Ju 2007:R se PM Dnr Ju2007/11037/P

se PM Dnr Ju2007/11037/P

Brottsbekämpande myndigheternas samverkan mot den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:R)


Beteckning: Ju 2007:R
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11037/P
Lokal:
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.


SammansättningRapporter