Budgetprocesskommittén (Fi 2012:10)

Kommittéberättelse Fi 2012:10 kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48

kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48

Budgetprocesskommittén (Fi 2012:10)


Beteckning: Fi 2012:10
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2015-01-15
Status: Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Hansson Brusewitz, Urban, fr.o.m. 2012-12-17 t.o.m. 2013-10-01
Ledamot: Bernhardsson, Bo, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Bolund, Per, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Hamilton, Carl B, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Johnson, Jacob, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Kinberg Batra, Anna, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Nymansson, Erik, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Olovsson, Fredrik, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Sellström, Anders, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Sjöstedt, Oscar, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Sommestad, Lena, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Thalén Finné, Ewa, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: von Sydow, Henrik, fr.o.m. 2013-01-21
Ledamot: Åsling, Per, fr.o.m. 2013-01-21
Expert: Bengtson, Magnus, fr.o.m. 2013-01-21
Expert: Jonsson, Maria, fr.o.m. 2013-03-07
Expert: Mattson, Ingvar, fr.o.m. 2013-01-21
Expert: Nielsen, Peder, fr.o.m. 2013-01-21
Expert: Padrón, Kristina, fr.o.m. 2013-01-21
Expert: Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 2013-03-07
Expert: Wallin, Anna, fr.o.m. 2013-01-21
Sekreterare: Davidsson, Lars, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-10-01
Sekreterare: Hjalmarsson, Åke, fr.o.m. 2013-03-06 t.o.m. 2013-10-01
Sekreterare: Lindh, Yngve, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-10-08
Sekreterare: Mattson, Ingvar, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2013-04-14
Sekreterare: Renmyr, Cecilia, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-10-13
Sekreterare: Stenmark, Katarina, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-10-13
Assistent: Strömberg, Anne-Marie, fr.o.m. 2012-03-06 t.o.m. 2013-10-11

Rapporter

SOU 2013:32Budgetramverket - uppfyller det EU:s direktiv?
SOU 2013:73En utvecklad budgetprocess - Ökad tydlighet och struktur