Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10)

Kommittéberättelse Ju 2006:10 delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99

delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99

Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10)


Beteckning: Ju 2006:10
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad: 2013-01-16
Status: Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-14
Direktiv för delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Leissner, Maria, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2010-08-01
Bitr. ordförande: Gunnmo, Gunno, fr.o.m. 2008-11-18 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot: Caldaras, Hans, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2009-02-23
Ledamot: Dimiter-Taikon, Angelina, fr.o.m. 2009-02-24 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Gunnmo, Gunno, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-09-02
Ledamot: Hasan, Baki, fr.o.m. 2007-11-06 t.o.m. 2009-02-23
Ledamot: Johansson, Gösta, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Johnsson, Christina, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Menekshe, Sejran, fr.o.m. 2009-02-24 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Post, Soraya, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Resblom, Sali, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-11-05
Ledamot: Schwartz, Tuula, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Westin, Charles, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-08-01
Ledamot: Wydow, Marian, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2010-08-01
Sakkunnig: Wickman, Charlotta, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Bakshi, Arjun, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Hammarberg, Lena, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2008-12-08
Expert: Josephson, Olle, fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Lindgren, Lars, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Linna, Katri, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Rivera, Jorge, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Scheele, Joakim, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Sterky, Emma, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-06-30
Expert: Strand, Elin, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2009-12-31
Expert: Tekin Befrits, Bilge, fr.o.m. 2008-06-09 t.o.m. 2008-12-08
Expert: Wennerholm, Mats, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Wikström, Fredrik, fr.o.m. 2008-12-09 t.o.m. 2010-08-01
Expert: Öquist, Annika, fr.o.m. 2007-02-05 t.o.m. 2010-08-01
Alfredsson, Michell, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Andersson, Helena, fr.o.m. 2008-02-14 t.o.m. 2010-08-01
Aronsen, Anneli, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Bogdanov, Sali, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Demetri, Lars, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Dimeter-Taikon, Angelina, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Furtenback, Hillevi, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Grönfors, Rosita, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Hasan, Baki, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-02-13
Jenfjord, Sonny, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Kaldaras, Erland, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Kamalj, Berisa, fr.o.m. 2008-02-14 t.o.m. 2010-08-01
Kuzhikov, Stefano, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Lakatosz, Floryda, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Lärlund, Gregor, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Millon, Sima, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-02-13
Palison, Stefan, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-08-01
Rosengren, Birger, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-10-06
Rosengren, Eva, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-10-06
Schwartz, Allan, fr.o.m. 2008-02-14 t.o.m. 2010-08-01
Svart, Hilda t.o.m. 2010-08-01
Huvudsekreterare: Algemo, Ann-Marie, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare: Håkansson, Marianne, fr.o.m. 2010-02-01
Sekreterare: Idermark, Elisabet, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2010-07-25
Sekreterare: Kai, Domino, fr.o.m. 2007-03-15 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare: Quensel, Anna-Sofia, fr.o.m. 2008-04-23 t.o.m. 2010-09-02
Sekreterare: Ritzén Kievilö, Tiina, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare: Strand, Elin, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare: Tan Marti, Manuel, fr.o.m. 2008-03-17 t.o.m. 2009-12-31
Sekreterare: Öfverberg, Ulf, fr.o.m. 2009-02-02 t.o.m. 2010-02-01

Rapporter

SOU 2010:55Romers rätt - en strategi för romer i Sverige