Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)

Kommittéberättelse Jo 2007:05 utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95

utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95

Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)


Beteckning: Jo 2007:05
Departement: Jordbruksdepartementet
Senast ändrad: 2011-03-03
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2010.


Sammansättning


Särskild utredare: Wretborn, Christer, fr.o.m. 2008-01-01
Expert: Ahlgren, Åsa, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Andersson, Yvonne, fr.o.m. 2008-09-24
Expert: Dimander, Sten-Olof, fr.o.m. 2008-03-18 t.o.m. 2010-03-15
Expert: Elvander, Marianne, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Engstrand, Lars, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Larsson, Bengt, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Magnusson, Ulf, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Ohlsson, Kristina, fr.o.m. 2008-03-18 t.o.m. 2010-03-31
Expert: Petersson, Erik, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Plym Forshell, Lars, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Rabinowicz, Ewa, fr.o.m. 2008-03-18
Expert: Sahlman, My, fr.o.m. 2010-03-16
Expert: Tronstad, Aase, fr.o.m. 2008-03-18
Sekreterare: Hammarlund, Jonas, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2010-03-31
Sekreterare: Mårtensson, Anders, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2011-01-15
Sekreterare: Ohlsson, Kristina, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2010-12-31

Rapporter

SOU 2010:106Folkhälsa - Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring. Bilagedel
Folkhälsa - Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring. Del A
Folkhälsa - Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring. Del B