Effektivare utnyttjande av polisiära resurser i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:N)

Kommittéberättelse Ju 2007:N se PM Dnr Ju2007/11033/P

se PM Dnr Ju2007/11033/P

Effektivare utnyttjande av polisiära resurser i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:N)


Beteckning: Ju 2007:N
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11033/P
Lokal:
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.


SammansättningRapporter