En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (Ku 2018:06)

Kommittéberättelse Ku 2018:06 utredningen, se dir. 2018:99

utredningen, se dir. 2018:99

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (Ku 2018:06)


Beteckning: Ku 2018:06
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2019-05-15
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:99
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2019.


SammansättningRapporter