En ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)

Kommittéberättelse Ju 2018:06 utredningen, se dir. 2018:80

utredningen, se dir. 2018:80

En ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)


Beteckning: Ju 2018:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-10-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80
Lokal:Sammansättning


Särskild utredare: Danielsson, Anders, fr.o.m. 2019-05-21
Sakkunnig: Arvas Olsson, Filippa, fr.o.m. 2019-10-10
Sakkunnig: Hartoft, Percy, fr.o.m. 2019-10-10
Sakkunnig: Lindholm, Ingvar, fr.o.m. 2019-10-10
Sakkunnig: Lärke, Petra, fr.o.m. 2019-10-10
Expert: Bynander, Kerstin, fr.o.m. 2019-10-10
Expert: Lian, Stefan, fr.o.m. 2019-10-10
Expert: Simonsson Claréus, Lisa, fr.o.m. 2019-10-10
Expert: Rotermund, Thomas, fr.o.m. 2019-10-10
Expert: Tofvesson, Mikael, fr.o.m. 2019-10-10
Expert: Yngman, Anna, fr.o.m. 2019-10-10
Sekreterare: Hjort, Magnus, fr.o.m. 2019-05-27

Rapporter