En översyn av centralmyndighetsfunktionen för internationellt rättsligt samarbete (Ju 2012:M)

Kommittéberättelse Ju 2012:M uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P

uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P

En översyn av centralmyndighetsfunktionen för internationellt rättsligt samarbete (Ju 2012:M)


Beteckning: Ju 2012:M
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2015-10-16
Status: Avslutad B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-07
Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P
Lokal:SammansättningRapporter