EU-rättsliga förordningen om nekad ombordstigning och i lagstiftningsarbetet om förbättringar för resenärer samt i viss andra frågor på transporträttens område (Ju 2012:N)

Kommittéberättelse Ju 2012:N

EU-rättsliga förordningen om nekad ombordstigning och i lagstiftningsarbetet om förbättringar för resenärer samt i viss andra frågor på transporträttens område (Ju 2012:N)


Beteckning: Ju 2012:N
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2012-12-03
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-28
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter