Flygmaterielberedningen (Fö 1964:A)

Kommittéberättelse Fö 1964:A

Flygmaterielberedningen (Fö 1964:A)


Beteckning: Fö 1964:A
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2001-08-08
Status: Avslutad 1996 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Försvarsdepartementet, Vasagatan 8-10, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 10 00, direktval 405 2594 (Dinell)
0 1


Sammansättning


Ordförande: Borg, Per t.o.m. 1996-09-02
Ledamot: Blixt, Kurt t.o.m. 1996-09-02
Ledamot: Green, Percurt t.o.m. 1996-09-02
Ledamot: Olsson, Hans-Christer t.o.m. 1996-09-02
Ledamot: Steen, Anitra t.o.m. 1996-09-02
Expert: Dellborg, Stig G. t.o.m. 1996-09-02
Expert: Lindqvist, Gunnar t.o.m. 1996-09-02
Expert: Sundén, Åke t.o.m. 1995-08-31
Expert: Wiktorin, Owe t.o.m. 1996-09-02
Sekreterare: Hugosson, Mats t.o.m. 1996-09-02
Dinell, Jan t.o.m. 1996-09-02
Thulstrup, Jörgen t.o.m. 1996-09-02

Rapporter