Förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell samverkan till stöd för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:S)

Kommittéberättelse Ju 2007:S se PM Dnr Ju2007/11038/P

se PM Dnr Ju2007/11038/P

Förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell samverkan till stöd för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:S)


Beteckning: Ju 2007:S
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11038/P
Lokal:
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.


SammansättningRapporter