Förbereda ratificering av tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter (Ku 2012:A)

Kommittéberättelse Ku 2012:A

Förbereda ratificering av tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter (Ku 2012:A)


Beteckning: Ku 2012:A
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2019-06-11
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter