Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:O)

Kommittéberättelse Ju 2007:O se PM Dnr Ju2007/11034/P

se PM Dnr Ju2007/11034/P

Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:O)


Beteckning: Ju 2007:O
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11034/P
Lokal:
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.


SammansättningRapporter