Garantipensionsutredningen (S 2018:14)

Kommittéberättelse S 2018:14 utredningen, se dir. 2018:106

utredningen, se dir. 2018:106

Garantipensionsutredningen (S 2018:14)


Beteckning: S 2018:14
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-08-22
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-10-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:106
Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08- 405 90 73
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundahl, Göran, fr.o.m. 2018-10-04
Sakkunnig: Bivebäck, Sara, fr.o.m. 2018-12-10
Sakkunnig: Permatz, Jessica, fr.o.m. 2019-08-21
Expert: Bougas Lööf, Madelene, fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-04-14
Expert: Erhag, Thomas, fr.o.m. 2018-12-10
Expert: Holm, Emma, fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2019-05-14
Expert: Johansson, Hanna, fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-01-14
Expert: Kraft Nilsson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2018-12-10
Expert: Paulsson, Kristin, fr.o.m. 2019-01-15
Expert: Robertsson, Ann-Kristin, fr.o.m. 2019-05-15
Sekreterare: Kristiansson-Torp, Helena, fr.o.m. 2018-11-01
Sekreterare: Lövkvist, Fredrik, fr.o.m. 2018-10-15
Sekreterare: Wiese, Linda, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-10-01
Sekreterare: Ämting, Pål, fr.o.m. 2018-11-01

Rapporter