Informationshantering i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet (Ju 2007:M)

Kommittéberättelse Ju 2007:M se, PM Ju 2007/10948/P

se, PM Ju 2007/10948/P

Informationshantering i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet (Ju 2007:M)


Beteckning: Ju 2007:M
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-17
Direktiv för se, PM Ju 2007/10948/P
Lokal:SammansättningRapporter