Inrättande av en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd (Ju 2006:O)

Kommittéberättelse Ju 2006:O

Inrättande av en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd (Ju 2006:O)


Beteckning: Ju 2006:O
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2008-02-13
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter