Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet (Ju 2019:09)

Kommittéberättelse Ju 2019:09 kommittén, se dir. 2019:76

kommittén, se dir. 2019:76

Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet (Ju 2019:09)


Beteckning: Ju 2019:09
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-12-23
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-07
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:76
Lokal:
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 15 juni 2021.


Sammansättning


Ordförande: von Sydow, Björn, fr.o.m. 2019-11-07
Ledamot: Billström, Tobias, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Ekström, Hans, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Enström, Karin, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Eriksson, Jonas, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Karkiainen, Ida, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Löfblad, Kristoffer, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Nordengrip, Caroline, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Vilhelmsson, Helena, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Wetterling, Jessica, fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot: Widman, Allan, fr.o.m. 2019-12-19
Sakkunnig: Axelsson, Tove, fr.o.m. 2019-12-19
Sakkunnig: Åström, Anna, fr.o.m. 2019-12-19

Rapporter