Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

Kommittéberättelse Ju 2019:02 kommittén, se dir. 2019:39

kommittén, se dir. 2019:39

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)


Beteckning: Ju 2019:02
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-10-07
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-04
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:39
Lokal:
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.


Sammansättning


Ordförande: Mattson, Dag, fr.o.m. 2019-09-01
Ledamot: Cato, Jonny, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Ekström, Hans, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Karkiainen, Ida, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Karlfeldt, Jon, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Kihlström, Ingemar, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Kinnunen, Martin, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Meijer, Louise, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Obminska, Marta, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Strömkvist, Maria, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Söderlund, Per, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Wassén, Erik, fr.o.m. 2019-09-26
Ledamot: Westerlund Snecker, Linda, fr.o.m. 2019-09-26
Sakkunnig: Gustafsson, Johanna, fr.o.m. 2019-09-26
Sakkunnig: Lind, Norah, fr.o.m. 2091-09-26
Expert: Bratt, Percy, fr.o.m. 2019-09-26
Expert: Godman, Daniel, fr.o.m. 2019-10-03
Expert: Hallström, Fredrik, fr.o.m. 2019-09-26
Expert: Johansson, Magnus, fr.o.m. 2019-09-26
Expert: Lind, Anna-Sara, fr.o.m. 2019-09-26
Expert: Lycke, Henrik, fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2019-10-02
Expert: Lööw, Heléne, fr.o.m. 2019-09-26
Expert: Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2019-09-26
Sekreterare: Löfberg, Lisa, fr.o.m. 2019-11-11

Rapporter